Нова антидискриминационна европейска директива

След месеци дебати и колебания относно обхвата на предложението за антидскриминационна европейска директива, най-сетне беше обявено, че Европейската Комисия ще предложи законодателна инициатива, която ще покрие дискриминацията на основа пол, неравностойно положение, религия, вярвания и сексуална ориентация във всички области извън работното място (покрита от законодателствата на всичи страни – членки на Съюза). Новата директива ще позволи защита при неравностойно третиране на граждани при предоставяне или продажба на стоки и услуги, ограничаване на достъп и тн.т.

Точният текст ще бъде представен на 2 юли 2008 година, когато ще стане известен новия европейски Социален пакет.

Не трябва да забравяме, че имаме един доста добър закон за защита срещу дискриминацията, който можем да използваме всеки път, когато получаваме неравно третиране – като гей хора, като жени, като мъже, заради вярванията ни.

Член четвърти от нея гласи:

(1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Advertisements
Explore posts in the same categories: activity, human rights, lgbt

Етикети: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s


%d bloggers like this: