Архив за май 2011

Георги Кадиев подкрепи инициатива на София Прайд

май 20, 2011

Г-н Георги Кадиев, общински съветник от БСП официално подкрепи внесената от нас покана за съорганизация на четвъртото поред ежегодно шествие София Прайд, като мотивите му са: „Нямам нито желание, нито намерение да съм кмет на град, в който вилнеят ксено- и хомофобски настроения, в който омраза и агресия ни заливат заради цвят на кожа, религия, сексуална ориентация или принадлежност към малцинствена група. Искам да съм кмет на град с вибрираща свобода, тонус и настроение да живеем пълноценно и нормално, без да се страхуваме.

Сега очакваме и кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и останалите общински съветници от целия политически спектър с подкрепата си на тази инициатива да направят София един по-добър, по-хубав и по-усмихнат град.

Ето и текста на доклада на г-н Кадиев:

До Столичен общински съвет

Копие: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Д О К Л А Д

от Георги Кадиев – общински съветник

ОТНОСНО: Покана към Столична община от Фондация “София Прайд” за съорганизация на ежегодно шествие София Прайд

Уважаеми общински съветници,

На 12.05.2011г. в Столична община до кмета на СО г-жа Фандъкова е входирано писмо № 6201-67/12.05.11, с което координаторите на фестивалното шествие София Прайд г-ца Аксиния Генчева и г-ца Магдалина Генова канят Столична община за съорганизатор на шествието, който ще се проведе на 18 юни 2011.

Фестивалното шествие София Прайд се провежда няколко поредни години и е събитие, чрез което гражданите на София и международната общност измерваме нивото на толерантност, приемане и интегриране в политическия, социалния и културния живот на хора с различна сексуална ориентация.

Съорганизирането на шествието от страна на Столична община е морален ангажимент към ЛГБТ общността в битката й за правото да бъде приета такава, каквато е.

Считам, че Столична община трябва да подкрепи организаторите на шествието като израз на толерантност и готовност за интегриране на различни общности.

Тъй като не ми е известно за предприети мерки по писмото, предлагам проект за решение, с което Столична община да бъде вписана като съорганизатор на фестивалното шествие.

Приложение: 1. Проект за решение.

Вносител: ……………………..

/Георги Кадиев/