Posted tagged ‘ес’

Нова антидискриминационна европейска директива

юни 20, 2008

След месеци дебати и колебания относно обхвата на предложението за антидскриминационна европейска директива, най-сетне беше обявено, че Европейската Комисия ще предложи законодателна инициатива, която ще покрие дискриминацията на основа пол, неравностойно положение, религия, вярвания и сексуална ориентация във всички области извън работното място (покрита от законодателствата на всичи страни – членки на Съюза). Новата директива ще позволи защита при неравностойно третиране на граждани при предоставяне или продажба на стоки и услуги, ограничаване на достъп и тн.т.

Точният текст ще бъде представен на 2 юли 2008 година, когато ще стане известен новия европейски Социален пакет.

Не трябва да забравяме, че имаме един доста добър закон за защита срещу дискриминацията, който можем да използваме всеки път, когато получаваме неравно третиране – като гей хора, като жени, като мъже, заради вярванията ни.

Член четвърти от нея гласи:

(1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Реклами

Паради и проблеми във Варшава и Рим

юни 9, 2008

Снимка ©2008 ~nati-nio

Новините от началото на тази седмица са свързани с провелите се паради във Варшава, Рим и Атина. Освен че и трите града са столици на държави – членки на ЕС, другото общо са религиозната им консервативност и високия процент обществено неодобрение към гей браковете, които са пречка за всякакви по-сериозни промени в законодателството, водещи към равни права за гей общността. Тези проблеми са особено силно изразени в католическите Полша и Италия, тъй като зад гърба на хомофобите стои Ватикана.

Положението в Италия започна да изглежда доста облачно с идването на власт на новото консервативно правителство на Силвио Берлускони, което не пропуска да подчертае привързаността си към традиционната католическа доктрина и връщането към „семейните ценности“, което е лоша новина не само за ЛГБТ хората. Все още закони срещу дискриминацията на база сексуална ориентация има само в два региона – Тоскана и Пиемонт.

Полша пък, според проучване на гей списание е на осмо място в света на анти-гей настроените страни, и единствена западна (не като географско понятие) държава сред първите десет. Лех Качински, президент на страната, публично е изразявал своето неодобрение гей хора да работят в образованието, на учителски и преподавателски позиции и е определял хомосексуалността като „неестествена“. Същият Качински, в качеството си на кмет на Варшава през 2004 и 2005 забранява провеждането на гей парада. Това са само малко от примерите за силна нетолерантност, дискриминация и потъпкване на основни човешки права в Полша.

Проблемите в тези две католически държави биха били локални, ако те не бяха членове на Европейския Съюз. При предпоследната върна на присъединяване от 2004 Полша и Малта вляха 40 милиона католици в Съюза, които заедно с новото италианско правителство дават сила на ценностите на Ватикана в Брюксел.

Нормално, приетите в различни европейски държави различни форми на партньорство и брак биха накарали Европейската Комисия да предложи взаимното им признаване, за да се избегнат различни по характер проблеми, които могат да възникнат при промяна на местожителството в рамките на Съюза. Това признаване е свързано и с една от основните свободи и ценности на ЕС – тази на свободно движение на хора в рамките на съюза.

След последните събития обаче – изборите в Италия, членството на Полша, набирането на сила на различни консервативни и религиозни партии и движения този проблем „не си заслужава да бъде сложен на масата в момента“. Цитатът е от служител в Комисията, пожелал да остане анонимен.

Надигналата се последните години религозна, консервативна и дясна вълна в Европа ще забави, а на места дори ще спре промените, за които ЛГБТ общността се бори. Това обаче надяваме се, няма да продължи вечно. Само за сведение – в Полша има тридесет активни гей организации, които не спират да работят за равни права. Така е и в останалите нормални европейски държави.

Турски съд разпусна Ламбда Истанбул

юни 4, 2008

На 29 май тази година съд на първа инстанция в Истанбул нареди закриването на Ламбда Истанбул, след оплакване от кабинета на губернатора на града (за което първи писа Сталик). Според жалбата целите на организацията са „против закона и морала“, но съдът не е успял да докаже тези обвинения и е постановил закриване по процедурни причини.

Това не е първия опит да се преустанови дейността на единствената реално действаща на територията на Истанбул ЛГБТ организация, включващо и полицейско нахлуване в офиса на Ламбда на 7 април 2008, надавям се неуспешен след разглеждане на делото в Апелативния съд.

Подобни са и случаите с организациите KAOS-GL и Pembe Hayat (работеща с трансджендър хора), базирани в Анкара, но и в двата случая прокурорите отхвърлят обвиненията. Human Rights Watch представи на 21 май обстоен доклад за положението на ЛГБТ хората в Турция, в който са описани насилието и дискриминацията, основани върху сексуална ориентация и джендър идентичност.

В светлината на скорошните събития в Молдова и Румъния положението в региона изглежда направо плашещо, а перспективите досегашната апатия в България да премине в насилие, заедно с влизането в парламента и роенето на различни националистически и расистки партии и движения започва да изглежда съвсем реално, още повече че към настощия момент нямаме работещо представителство в общественото пространство.

Не бива да забравяме и факта, че Турция е кандидат-член за Европейския Съюз, а гореописаните събития поне по лично моите разбирания я правят абсолютно негодна (плюс всичките и останали проблеми), но все пак се надявам, че европейската тояга ще помогне донякъде за разхлабване на хватката около гей организациите. Мечтите за цялостно подобряване на положението са твърде неясни и далечни.