Posted tagged ‘народно събрание’

Герджиков отново с хомофобско и неадекватно изказване

октомври 5, 2008

От Цветно и от Сталик: проф. Огнян Герджиков, бивш председател на Народното Събрание и юрист е дал интервю за вестник Стандарт, в което прави изключително хомфобски изказвания:

„- Проф. Герджиков, чуха се много критики, че новият семеен кодекс проправя пътя към легалното съжителство на гей двойки?

– Новият кодекс предвижда единствената възможност за фактическо съжителство между разнополови личности. Тоест мъж и жена. Много гей организации и специално най-голямата „Джемини“ подаде жалба в Комисията за защита от дискриминацията. И тя отсъди, че това би било дискриминация, което аз категорично не възприемам. Замисълът на фактическото съжителство са децата, родени от него, за да имат произход. При гей двойките не е известно как могат да се раждат деца. Да, могат да се осиновят, има ин витро. (!!??!?! бел.ред) Обаче когато се осинови едно дете, за да се възпита нормално, то има нужда от мъжко и женско начало. Не може при две жени едната да играе ролята на майката, а другата на бащата. За мен браковете на такива двойки не почиват на здрава основа.

Вярно, няколко държави в Европа и света са признали гей връзките, но ние сме по-консервативно общество и трудно приемаме дори фактическото съжителство, какво остава за хомосексуалните бракове. Може би след 20-30, дори 50 години това може да стане, но на този етап е прекомерно екзотично.“

Интервю със същия е публикувано и на страницата на радио Дарик, в което Огнян Герджиков казва:

„Има и още нещо интересно – има атака и в диаметрално противоположната посока от гей-организациите, които сезираха през лятото Комисията за защита срещу дискриминацията, твърдейки, че това е дискриминация – да се признава фактическо съжителство между разнополови – мъж и жена. Трябва да се признава такова и между еднополовите. На мен ми се струва, че истината е някъде по средата. И като се признава фактическо съжителство, то да бъде само между мъж и жена. Сега така е записано в проекта.“

Ще цитираме Сталик, като се присъединяваме към казаното от него:

„В становището си по въпроса за еднополовите двойки и отглежданите от тях деца проф. Герджиков не се опира нито на правни, нито на научни източници и авторитети. Той твърде фриволно спекулира с лични, авторски фантазии и допускания по отношение развитието на тези деца, които фантазии и допускания влизат в пряко противоречие с консенсусното становище на съвременните специалисти и професионални организации, занимаващи се с психично здраве (виж тук и тук), както и специализираните в областта на педиатрията институции.

Аргументът, че узаконените еднополови съжителства са нещо „прекомерно екзотично” за България е несъстоятелен и невалиден. Той категорично игнорира принципът на равенство, зад който България като демократична страна и членка на ЕС би трябвало да застава, както и фактите за явлението еднополов брак/съюз.

Всичко това, твърдя аз, е проява на една зле прикрита хомофобия. Напомням, че още през 2000 година с Препоръка 1474 Съветът на Европа приравни хомофобията с расизма.

Ако спонтанно ви се е приискало да споделите нещо с проф. Герджиков адресът за кореспонденция с него е добре познат:

гр. София, 1169,
пл. “Народно събрание” 2,
Народно събрание,
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ“

Така че, приятели, пишете му, с копие до който се сетите. Подобно поведение през 21ви век, в държава – членка на ЕС не е редно да остава несанкционирано.